Akademik Kadro


Dr.Öğr.Üyesi
Büşra KEPENEK VAROL

Bölüm Başkanı

[bkvarol@nny.edu.tr]

Detay

Prof.Dr.
Hasan DURSUN

Öğretim Üyesi

[hdursun@nny.edu.tr]

Detay

Dr.Öğr.Üyesi
Feyzan CANKURTARAN

Öğretim Üyesi

[fcankurtaran@nny.edu.tr]

Detay

Arş.Gör.
Ukbe ŞIRAYDER

Araştırma Görevlisi

[usirayder@nny.edu.tr]

Detay

Arş.Gör.
Özlem MENEVŞE

Araştırma Görevlisi

[omenevse@nny.edu.tr]

Detay

Misafir Öğretim Üyeleri


Prof.Dr.
Ahmet ÖZTÜRK

Misafir Öğretim Üyesi

ahmetozturk@erciyes.edu.tr

Detay

Prof.Dr.
Mehmet GÜNDÜZ

Misafir Öğretim Üyesi

[gunduz@erciyes.edu.tr]

Detay

Doç.Dr.
Arzu Hanım YAY

Misafir Öğretim Üyesi

[arzuyay@erciyes.edu.tr]

Detay

Doç.Dr.
Hüseyin AKSOY

Misafir Öğretim Üyesi

[...]

Detay

Dr.Öğr.Üyesi
Gülay SEZER

Misafir Öğretim Üyesi

[gulayszr@erciyes.edu.tr]

Detay

Dr.Öğr.Üyesi
Gözde BAŞBUĞ

Misafir Öğretim Üyesi

[gozde.basbug@kent.edu.tr]

Detay

Dr.Öğr.Üyesi
Recep BAYDEMİR

Misafir Öğretim Üyesi

[rbaydemir@erciyes.edu.tr]

Detay

Öğr.Gör.
Süleyman AYDIN

Misafir Öğretim Üyesi

[aydins@erciyes.edu.tr]

Detay

Öğr.Gör.
İbrahim BOZBIYIK

Misafir Öğretim Üyesi

[ibozbiyik@erciyes.edu.tr]

Detay

Öğr.Gör.
Kadriye Nur SAYKI

Misafir Öğretim Üyesi

[...]

Detay

Öğr.Gör.
Hacer Melike İŞPİRLİ

Misafir Öğretim Üyesi

[...]

Detay

Öğr.Gör.
Mustafa DOĞRU

Misafir Öğretim Üyesi

[...]

Detay

Yukarı