v class="main">Akademik Kadro


Doç. Dr.
Büşra KEPENEK VAROL

Bölüm Başkanı

[bkvarol@nny.edu.tr]

Detay

Prof.Dr.
Hasan DURSUN

Öğretim Üyesi

[hdursun@nny.edu.tr]

Detay

Dr. Öğr. Üyesi
Ukbe ŞIRAYDER

Öğretim Üyesi

[usirayder@nny.edu.tr]

Detay

Öğr. Gör.
Oğuzhan YILMAZ

Öğretim Görevlisi

[oyilmaz@nny.edu.tr]

Detay

Arş.Gör.
Özlem MENEVŞE

Araştırma Görevlisi

[omenevse@nny.edu.tr]

Detay

Arş.Gör.
İldeniz AKÇADAĞ

Araştırma Görevlisi

[iakcadag@nny.edu.tr]

Detay

Misafir Öğretim Üyeleri


Doç. Dr.
Mustafa NİSARİ

Misafir Öğretim Üyesi

[mnisari@nny.edu.tr]

Detay

Doç. Dr.
Zeki ORALHAN

Misafir Öğretim Üyesi

[zoralhan@nny.edu.tr]

Detay

Dr. Öğr. Üyesi
Ayşe ÖMERLİ

Misafir Öğretim Üyesi

[aomerli@nny.edu.tr]

Detay

Dr. Öğr. Üyesi
Cihangir AÇIK

Misafir Öğretim Üyesi

[cacik@nny.edu.tr]

Detay

Dr. Öğr. Üyesi
Aslı Gizem ÇAPAR

Misafir Öğretim Üyesi

[agcapar@nny.edu.tr]

Detay

Dr. Öğr. Üyesi
Esra KISACIK

Misafir Öğretim Üyesi

[ekisacik@nny.edu.tr]

Detay

Dr. Öğr. Üyesi
Emin ÇAKILCI

Misafir Öğretim Üyesi

[ecakilci@nny.edu.tr]

Detay

Dr. Öğr. Üyesi
Yasemin SAVRANLAR

Misafir Öğretim Üyesi

[ysavranlar@nny.edu.tr]

Detay

Öğr. Gör.
Neslihan KÖSE

Misafir Öğretim Üyesi

[nkarabacak@nny.edu.tr]

Detay

Öğr. Gör.
Fırat KARA

Misafir Öğretim Üyesi

[fkara@nny.edu.tr]

Detay

Öğr. Gör.
Nüket ÜNAL RUTLİ

Misafir Öğretim Üyesi

[nunal@nny.edu.tr]

Detay


Prof. Dr.
Ahmet ÖZTÜRK

Misafir Öğretim Üyesi

[ahmetozturk@erciyes.edu.tr]

Detay

Doç. Dr.
Hüseyin AKSOY

Misafir Öğretim Üyesi

[...]

Detay

Öğr. Gör.
Süleyman AYDIN

Misafir Öğretim Üyesi

[aydins@erciyes.edu.tr]

Detay

Öğr. Gör.
Hacer Melike İPŞİRLİ

Misafir Öğretim Üyesi

[hacermelike@gmail.com]

Detay

Öğr. Gör.
İbrahim BOZBIYIK

Misafir Öğretim Üyesi

[ibozbiyik@erciyes.edu.tr]

Detay

Yukarı