Akademik Kadro


Prof.Dr.
Ferhan SOYUER

Bölüm Başkanı

[fsoyuer@nny.edu.tr]

Detay

Prof.Dr.
Hasan DURSUN

Öğretim Üyesi

[hdursun@nny.edu.tr]

Detay

Dr.Öğr.Üyesi
Feyzan CANKURTARAN

Öğretim Üyesi

[fcankurtaran@nny.edu.tr]

Detay

Dr.Öğr.Üyesi
Cihangir AÇIK

Öğretim Üyesi

[acik@nny.edu.tr]

Detay

Dr.Öğr.Üyesi
Meltem YAZICI

Öğretim Üyesi

[myazici@nny.edu.tr]

Detay

Dr.Öğr.Üyesi
Arzu Keskin AKTAN

Öğretim Üyesi

[aaktan@nny.edu.tr]

Detay

Dr.Öğr.Üyesi
Büşra KEPENEK VAROL

Öğretim Üyesi

[bkvarol@nny.edu.tr]

Detay

Arş.Gör.
Ukbe ŞIRAYDER

Araştırma Görevlisi

[usirayder@nny.edu.tr]

Detay

Arş.Gör.
Özlem MENEVŞE

Araştırma Görevlisi

[omenevse@nny.edu.tr]

Detay

Misafir Öğretim Üyeleri


Prof.Dr.
Erdoğan UNUR

Misafir Öğretim Üyesi

[unur@erciyes.edu.tr]

Detay

Prof.Dr.
Ibrahim Suat ÖKTEM

Misafir Öğretim Üyesi

[oktem@erciyes.edu.tr]

Detay

Prof.Dr.
Saim ÖZDAMAR

Misafir Öğretim Üyesi

[ozdamar@erciyes.edu.tr]

Detay

Prof.Dr.
Yılmaz DAĞDEMİR

Misafir Öğretim Üyesi

[dagdemir@erciyes.edu.tr]

Detay

Prof.Dr.
Füsun Erdoğan

Misafir Öğretim Üyesi

[ferdogan@erciyes.edu.tr]

Detay

Doç.Dr.
Cevat YAZICI

Misafir Öğretim Üyesi

[yazici@erciyes.edu.tr]

Detay

Doç.Dr.
Hayri Baran YOSMAOĞLU

Misafir Öğretim Üyesi

[...]

Detay

Doç.Dr.
Tolga ERTEKİN

Misafir Öğretim Üyesi

[tertekin@erciyes.edu.tr]

Detay

Doç.Dr.
Ahmet ÖZTÜRK

Misafir Öğretim Üyesi

[ahmetozturk@erciyes.edu.tr]

Detay

Dr.Öğr.Üyesi
Halil ULUTABANCA

Misafir Öğretim Üyesi

[ulutabanca@gmail.com]

Detay

Dr.Öğr.Üyesi
Ahmet KÜÇÜK

Misafir Öğretim Üyesi

[ahmetkucuk@erciyes.edu.tr]

Detay

Dr.Öğr.Üyesi
Ferhat Fikri ÖZEREN

Misafir Öğretim Üyesi

[ozeren@erciyes.edu.tr]

Detay

Yukarı