Çalışma Alanları

Günümüzde fizyoterapistin rolü giderek daha önemli hale gelmekte ve çalışma alanları her geçen gün daha da artmaktadır. Fizyoterapistlerin mesleklerini icra edebilecekleri kurumlar arasında, kamu ve özel hastaneler, poliklinikler, sağlık ocakları, spor klüpleri, sağlık ve spor merkezleri, okullar ve özel eğitim veren okullar, özel eğitim merkezleri, özel dal merkezleri, huzurevi ve bakım evleri, belediyeler, evde bakım merkezleri, hastalıklara özel vakıf ve dernekler yer almaktadır.

Dahili branşlarda (Nöroloji, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, fiziksel tıp, romatoloji) ve cerrahi branşlarda (Ortopedi ve travmatoloji, el cerrahisi, göğüs-kalp-damar cerrahisi, nöroşirurji) çalışabilirler.

Bunların yanısıra obstetrik ve ürojinekolojik durumlar, spor yaralanmaları, reanimasyon, evde bakım hizmetleri ve halk sağlığı gibi alanlarda da hizmet vermektedirler.

 

 

 

 Yukarı