Programın Amacı

Bölümün öğretim programı, kapsamlı temel bilimler, klinik bilimler ve fizyoterapi uygulama becerileri kazandırmayı amaçlayan teorik ve uygulamalı mesleki dersleri içermektedir. Ayrıca hastanelerde 2. 3. ve 4. sınıflarda yapılan stajlar ile öğrenci, fizyoterapistlik mesleği için gerekli bilgi ve uygulama becerileri kazanmaktadır.

Bölümümüz müfredatı bu koşullar doğrultusunda ve aynı zamanda gelişmiş ülkelerdeki okullar örnek alınarak hazırlanmış, çağdaş, çok yönlü bir eğitim vermeyi hedefleyen kapsamlı bir programdan oluşmaktadır.

Öğrenciler, bölümümüze Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin belirlemiş olduğu sınavdan yeterli sayısal puan alarak girmektedirler. Öğrenim süresi toplam 4 yıldır. Bu bölümün öngördüğü dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler “Fizyoterapist” ünvanı alarak mezun olurlar.Yukarı